Fitness Studio Joy

22-16 Goryokaku-cho
Hakodate-shi
Hokkaido
040-0001

Facilities

Aerobics
Personal Training
Studio