Esforta Ikebukuro

Sumitomo Ikebukuroekimae Bldg. 3F
1-10-1 Higashi-ikebukuro
170-0013

Phone : 03-3982-4640
URL : http://www.esforta.com/kojin/tenpo/ikebukuro.html

Facilities

Aerobics
Free Weights
Martial Arts
Sauna
Studio
Yoga