Aomori Royal Hotel Fitness Club "Nibrick"

100-9 Takinosawa
Shimada
Owanimachi
Minamitsugaru-gun
Aomori
038-0223

Phone : 0172-48-2881 (Ao

Facilities